DIVERSANT BLAZE ANGEL, born 24.08.2015

(f.Faer dlya Bashan Pariy iz Aleksandrovoi Slobody x Dasha Charan Gordolan)

STARAYA TAGANKA BAVARIA, born 19.12.2014

(f.Prostory Dona Tsenitel' x m.Iveria)

UYLIYA TAMIROVNA IZ SVETLOGO DOMA, born 04.11.2014

(Faiv Stil Tamerlan x Ug Urala Znatnaya Osoba dlya Svetlogo Doma)